Khu vực miền Bắc

Chùa Liên Phái

Chùa Liên Phái là một ngôi chùa ở thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Chùa do Lân Giác Thượng sĩ thuộc Thiền phái Lâm Tế lập vào năm 1726, đời Vua Lê Dụ Tông.​ Liên Phái là tên của chùa từ năm 1840, trước đó chùa có tên là Liên Hoa rồi Liên Tông.

Khu vực miền Bắc

Chùa Võng Thị

Chùa Võng Thị còn có tên là Vinh Khánh tự nằm ở Tây Hồ, Hà Nội. Chùa được xây dựng vào cuối thời nhà Lý và đã được sửa chữa nhiều lần, đã được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia.

Khu vực miền Bắc

Chùa Sủi

Chùa Sủi có tên là Đại Dương Sùng Phúc tự, là một ngôi chùa cổ tại Gia Lâm, Hà Nội. Thời Lý – Trần, các vua thường qua đây ngủ đêm để ngóng mộng, chờ thông điệp của thánh thần. Hiện tại ở chùa còn 1 chiếc khánh đá hơn nghìn năm tuổi

Khu vực miền Bắc

Chùa Cầu Đông

Chùa Cầu Đông còn có tên là chùa Đông Môn, chùa được dựng vào đời nhà Lý, có thờ Tượng Thái sư Trần Thủ Độ cùng vợ bà Trần Thị Dung được vua Trần đã sắc phong cho bà là Linh Từ Quốc Mẫu

Khu vực miền Bắc

Chùa Hòe Nhai

Chùa Hoè Nhai tên chữ là Hồng Phúc tự ở Ba Đình, Hà Nội. là ngôi chùa cổ, tương truyền có từ đời nhà Lý, được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa ngày 21/1/1989