Khu vực miền Nam

Chùa Long Huê

Chùa thuộc hệ phái Bắc tông, Chùa đã được vua Gia Long ban tấm biển “Sắc tứ Long Huê Tự”. Dưới đời Vua Thành Thái, Hòa thượng Từ Huệ đã tổ chức trùng kiến ngôi chùa trang nghiêm.