Đời sống

Thi tập Hoa Ưu Đàm Nở của T.K.Thiện Hữu

Xin thành kính trao dâng thi tập Hoa Ưu Đàm Nở này như món quà nhỏ bé đến quý Phật tử xa gần, những vị Phật tương lai, để trợ duyên và gắn kết đạo tình chân khiết trong con tim đồng điệu và trái tim tình người trên đoạn đường còn lại!