Uncategorized

Nhớ mùa Phật đản năm xưa

GNO – Mùa Phật Đản cách đây 7 năm của tôi mang nhiều cảm xúc khó tả, vui có buồn có. Mùa Phật đản mà tôi gọi là Phật đản sanh – con tôi cũng…”đản sanh”.

Uncategorized

Hoa Ưu Đàm mọc ở bụi Trúc

Hoa Ưu Đàm mọc ở bụi Trúc, Ưu đàm bà la là một loại cây thiêng, 3000 năm mới nở hoa một lần. Người ta tin rằng mỗi khi hoa ưu đàm nở thì sẽ mang lại điềm lành.