Về Ưu Đàm

Đằng sau những nốt nhạc: Hoa Ưu Đàm Bà La

Âm nhạc cổ xưa của Trung Hoa có nhiều sáng tác thể hiện lòng tôn kính đối với thiên nhiên. Tinh tế, thanh nhã, huyền ảo, hoa Ưu Đàm Bà La được vinh danh trong truyền thống Phật giáo là loài hoa ba nghìn năm nở một lần.