Nhạc Phật Giáo

Om Mani Padme Hum – Thần Chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn (10 hours)

Om Mani Padme Hum là câu tâm chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Phật đại diện cho lòng đại từ đại bi của vô số chư Phật.

Câu thần chú này có ý nghĩa vô cùng to lớn giúp các chúng sinh đóng cánh cửa tái sinh vào những cõi thấp và có thể tái sinh vào các cõi cao hơn.

Thần chú Sáu Âm (Lục tự đại minh chân ngôn) là hiển lộ của ngôn ngữ và năng lực trí tuệ của tất cả chư Phật. Nó là một phương tiện để bảo vệ tâm khỏi những niệm tưởng mê lầm, chặt đứt vô minh và khai mở trí tuệ. Nó làm tăng trưởng vô lượng sự ban phước và khiến ta có thể đạt được an bình. Thần chú này có thể cứu giúp và làm nguôi dịu hàng trăm và hàng ngàn khổ đau, khốn khó của chúng sinh.

Thêm nữa, trong chính đời này, đơn giản trì tụng OM MANI PADME HUM sẽ xua tan bệnh tật, ốm đau và các thế lực ma quỷ, sẽ trở nên hạnh phúc, an lạc và đầy đủ.

Trì tụng câu chú này sẽ tăng cường sức mạnh thiền định và phát triển những cấp độ thiền định sâu sắc hơn trong đời này, thứ sẽ tiếp tục trong nhiều đời tương lai.

Lúc chết, sẽ không sinh vào ba đọa xứ mà vãng sinh về Dewachen – Tây Phương Cực Lạc hay trong chính cõi Tịnh Độ của Đức Quán Thế Âm – Riwo Potala, và ở đó, sẽ dần dần đạt đến Phật quả. Cho tới lúc đó, ân phước gia trì và sức mạnh của thực hành sẽ không cạn kiệt; nó sẽ tiếp tục tạo ra kết quả giác ngộ.

“Om Mani Padme Hum” là câu thần chú chữa bệnh rất hiệu quả. Giải nghiệp, tăng cường sức khỏe, tăng trí tuệ, tăng công đức…

Hãy nghe và trì chú này mỗi ngày, mỗi giờ, lúc bạn ăn, bạn làm việc và bất cứ lúc nào có thể, thay vì nghĩ lan man, bạn hãy trì chú này.

*** Phương pháp trì chú thần chú OM MANI PADME HUM :
Trước khi trì chú cần phải thỉnh:

“Nam mô đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn, đại linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. (Niệm 3 lần)
Nam mô chư vị hộ trì Thần chú “Om Mani Padme Hum”. (Niệm 1 lần)
Xin các ngài hãy chứng minh, gia trì cho con trì chú được thành tựu!”

(Sau đó các bạn trì chú theo âm thanh từ chậm đến nhanh).
Các bạn nên trì chú 108 biến trở lên nhé !

OmManiPadMeHum​ #LụcTựĐạiMinhChânNgôn​

#ThầnChúMậtTông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *