Khu vực miền Bắc

Chùa Dâu

Chùa Dâu, còn có tên là Diên Ứng (延應寺), Pháp Vân (法雲寺), hay Cổ Châu, là một ngôi chùa nằm ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 30 km.

Khu vực miền Bắc

Chùa Dàn hay Chùa Dàn Câu

Chùa Dàn tên chữ là Trí Quả tự, là ngôi chùa thuộc hệ thống Tứ Pháp, chùa được Sĩ Nhiếp dựng từ thế kỷ thứ 2, chùa nằm ở Tỉnh Bắc Ninh. Do trong vùng còn một ngôi chùa Dàn nữa tại thôn Xuân Quan nên chùa được gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu để phân biệt.