Về Ưu Đàm

Trống trận A Năng Kha ẩn dụ về thời mạt Pháp

Hơn hai nghìn năm trước, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một hôm, Đức Phật nói với chúng đệ tử một câu chuyện như sau:

“Chư vị tỳ kheo, đây đã là chuyện vô cùng xa xưa. Có một hoàng tộc gọi là Tháp Tát Lạp Cáp, có một cái trống trận dùng để báo thời gian và việc khẩn cấp, đặt tên là trống trận A Năng Kha.

Cái trống này mỗi ngày đều điểm báo thời gian cho người dân trong thành. Khi gặp phải những chuyện khẩn cấp sắp xảy đến, các binh sĩ càng dốc hết sức đánh mạnh trống trận cho tiếng vang xa, giúp người dân làm tốt công tác phòng bị.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cái trống mới ngày nào, dần dần xuất hiện bong tróc và vết nứt. Hoàng tộc Tháp Tát Lạp Cáp nhìn thấy tình hình này, vội vàng dặn dò thợ mộc tìm miếng gỗ mới bù vào chỗ vết nứt. Về sau khi mặt trống xuất hiện bong tróc và vết nứt, họ cũng thay lớp da trống mới đồng dạng như vậy.

Cứ như vậy thay đi thay lại hết lần này đến làn khác, cuối cùng, các mảnh gỗ và da trống ban đầu đều hoàn toàn bị mảnh gỗ và da trống mới thay thế”.

Đức Phật nói đến đây, liền hỏi chúng đệ tử:

“Chư vị tỳ kheo, cái trống trận A Năng Kha này vẫn còn chứ?”

“Thưa Phật Đà, trống trận vẫn còn ạ”.

“Nó vẫn được gọi là trống trận A Năng Kha chứ?”.

“Đúng vậy, nó vẫn được gọi là chiếc trống trận A Năng Kha”.

“Cái trống trận này có còn là cái trống trận A Năng Kha ban đầu kia không?”.

“Kính thưa Phật Đà, nó đã không còn là chiếc trống trận A Năng Kha ban đầu kia nữa, bởi hết thảy mảnh gỗ và da trống đều đã bị thay thế mất rồi”.

Lúc này, Đức Phật mới nói:

“Này chư vị tỳ kheo, cũng giống như vậy, giáo lý mà Như Lai giảng dạy trong tương lai cũng sẽ xuất hiện tình huống giống như cái trống trận A Năng Kha. Đến một lúc nào đó, sẽ có một số hòa thượng, bởi tình thế lúc đó thúc ép hoặc bởi lòng tham, dục vọng, vô minh của cá nhân mà thay đổi, sửa đổi, thậm chí bóp méo Phật Pháp từng chút từng chút một. Cuối cùng những lời giáo huấn của Như Lai sẽ bị xóa bỏ và sửa đổi đến hoàn toàn khác hẳn, thậm chí không còn lại chút gì”.

Lời Đức Phật đã nói rất rõ, đến một giai đoạn nào đó, Phật Pháp mà ông giảng sẽ không còn được như ban đầu, tức bước vào giai đoạn mạt Pháp, con người không còn ôm giữ thiện tâm, đến chùa chỉ cầu mong duyên tình, tài lộc và danh lợi, nhiều người còn lớn tiếng phỉ báng Thần Phật, đạo đức con người vì thế mà tụt dốc mau chóng, khi ấy Đức Di Lặc sẽ hạ thế phổ độ chúng sinh, cứu vớt những con người còn ôm giữ thiện niệm, thành tâm kính Phật. Điềm báo chính là Ưu đàm Bà la hoa khai nở.

Nay hoa ưu đàm khắp nơi nở rộ khắp nơi nơi. Loài hoa mỏng manh, trắng tinh khiết, không tàn cho tận đến mấy tháng trời đã xuất hiện khắp nơi, báo hiệu lời tiên tri kia đã thành sự thật. Tuy nhiên, Đức Di Lặc ấy hiện đang nơi đâu, có lẽ chỉ có người thành tâm hướng Phật, biết phân biệt thiện ác trắng đen mới có thể nhận ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *