Tổng hợp

Bồ Đề Tâm sự viên thành của Phật pháp

Tình thương là điều quan trọng của bồ đề tâm, là thái độ của bồ tát đạo, là con đường bình an, là pháp thiền dễ tu nhất. Không có bất cứ triết lý, khoa học hay môn tâm lý nào có thể bất đồng với điều đó. Bồ Đề Tâm không xung đột giữa Đông hay Tây.

Tổng hợp

LỜI NGUYỆN BỒ ĐỀ TÂM

Shantideva (Tịch Thiên, c.685-763) là một luận sư Phật giáo kiêm thi hào Ấn Độ sống vào khoảng thế kỉ thứ 7-8 Công nguyên, và là người theo phái Trung quán của đạo Phật Đại thừa do Long Thọ chủ xướng.

Tổng hợp

Những giá trị của tác phẩm Văn khuyên phát tâm Bồ đề

Mở đầu tác phẩm, bằng thủ pháp so sánh rất ấn tượng và độc đáo, Trần Thái Tông đã luận giảng tầm quan trọng, sự hy hữu và trân quý của thân người. “Ôi! Vật quý nhất đời là vàng ngọc vậy. Song xét tới chỗ quan trọng, chỗ luyến tiếc thì không thể sánh bằng thân mạng.”