Tổng hợp

‘Nhân chi sơ tính bản ác’ hay ‘tính bản thiện’?

Trái ngược với tư tưởng của Khổng Tử và Mạnh Tử là “Nhân chi sơ tính bản thiện”, Tuân Tử đã đưa ra tư tưởng “Nhân chi sơ tính bản ác”. Vậy ý nghĩa của tư tưởng này là gì? Con người vốn dĩ có tính bản ác như vậy không?

Tổng hợp

Vì sao lòng người thay đổi?

Bản ngã là bản chất tính cách riêng từng người, ví dụ bản chất độc ác, bản chất lương thiện, bản chất nóng nảy v.v… không thế xuất hiện nếu cái thân “độc cư biệt trú”. Cho nên, thân nầy không là bản ngã của ta.