Tổng hợp

Bát chánh đạo nên được hiểu theo căn cơ trình độ của mình

Đừng cố gắng tìm hiểu quá chi tiết về Bát Chánh Đạo, hay bất kỳ pháp gì khi chưa cần thiết, chỉ cần hiểu đơn giản nhưng chính xác theo căn cơ trình độ của mình

Từ miên mật thường bị hiểu lầm trầm trọng. Miên mật tuyệt đối không có nghĩa là cố gắng nối tiếp thời gian liên tục không dừng nghỉ, hay nỗ lực kéo dài thời gian ý thức, vì như vậy chỉ là ý đồ của cái Ta lý trí muốn được tồn tại thường hằng.

Miên mật chỉ là trọn vẹn với thực tại đang là (sanditthiko) mà không còn ý niệm về thời gian (akāliko) và bản ngã (anatta). Đừng cố gắng tìm hiểu quá chi tiết về Bát Chánh Đạo, hay bất kỳ pháp gì khi chưa cần thiết, chỉ cần hiểu đơn giản nhưng chính xác theo căn cơ trình độ của mình:

+ Thấy biết sự thật đúng như chính nó đang là gọi là chánh kiến.

 + Suy nghĩ ý cứ trên thấy biết đúng đó gọi là chánh tư duy.

+ Nói ra từ thấy biết và suy nghĩ đúng sự thật gọi là chánh ngữ.

+ Hành động đúng đắn và lương thiện gọi là chánh nghiệp.

+ Sinh sống hợp đạo lý không gây tổn hại cho mình và người gọi là chánh mạng.

+ Tâm không buông lung phóng dật theo cái Ta vọng tưởng gọi là chánh tinh tấn.

+ Tâm trọn vẹn với thực tại thân-tâm không xao lãng (thất niệm) gọi là chánh niệm.

+ Tâm an ổn không tán loạn theo ngoại cảnh gọi là chánh định.

Chỉ cần biết đơn giản như thế rồi tự mình khám phá qua trải nghiệm và chiêm nghiệm thì con sẽ thấy ra Bát Chánh Đạo là gì…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *