Đời sống

Bước đầu hành thiền

GNO – Khi thực hành thiền, chúng ta đã được trao các phương pháp để đối trị các triền cái (tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối quá và hoài nghi). Các chướng ngại này sẽ phá hủy những kết quả tốt đẹp mà ta đang thực hiện.

Đời sống

Nỗi khổ của tại gia và xuất gia

GNO – Khổ đau nói chung là một thực trạng của hết thảy chúng sinh. Người đời khổ đau vì nhiều thứ thì đã đành, người xuất gia học đạo nếu vụng tu cũng chịu nhiều đau khổ.

Đời sống

Đạo Phật – Có nẻo về thong dong như thế!

Nếu hỏi tôi Đạo Phật trong trái tim tôi là gì? Tôi không thể hình dung, không thể miêu tả, cũng không thể trả lời, bởi Đạo Phật với tôi như một nẻo về với những bước đi thong dong, tự tại, nơi cuối con đường ấy là ngôi chùa mái lá đơn sơ, có hai mẹ con đang ngồi chắp tay lễ Phật.