Đời sống

Hoa Ưu Đàm nở tại thành phố Thành Đô

Hoa Ưu Đàm Bà La đã mọc từ năm 2006 tại nhà một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Kể từ đó, những bông hoa tinh khiết và thần thánh này được nhìn thấy tại đây hàng năm