Đời sống

Hoa Ưu Đàm nở rộ ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông (Ảnh)

Ngày 6 tháng 7 năm 2013, hoa Ưu Đàm Bà La một lần nữa nở rộ trên lá cây hoa tại nhà đệ tử Đại Pháp ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Có tổng cộng hơn 50 bông hoa, dùng kính lúp phóng lớn 60 lần thì nhị hoa có thể nhìn thấy rất rõ. Xin cảm ơn từ bi cứu độ của Sư tôn! Hy vọng thần hoa Phật giới 3.000 năm mới nở một lần này có thể khải ngộ thiện niệm của vô lượng chúng sinh, giúp họ rõ chân tướng, thoái tà đảng, nhớ lấy “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được Đại Pháp cứu độ.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/119419

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *