Đời sống

Hoa Ưu Đàm nở tại thành phố Thành Đô

Hoa Ưu Đàm Bà La đã mọc từ năm 2006 tại nhà một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Kể từ đó, những bông hoa tinh khiết và thần thánh này được nhìn thấy tại đây hàng năm. Dưới đây là những bông hoa Ưu Đàm năm nay.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/8/6/76463.html
http://pureinsight.org/node/6196


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *