Đời sống

Hoa Ưu Đàm thịnh khai tại nhà học viên Pháp Luân Công ở An Huy, Trung Quốc

Theo kinh Phật, có một loài hoa gọi là hoa Ưu Đàm Bà La (Udumbara, gọi tắt là hoa Ưu Đàm), 3.000 năm mới nở một lần. Udumbara là một từ tiếng Phạn, có nghĩa là “loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ Trời”. Sự xuất hiện của hoa Ưu Đàm Bà La là dấu hiệu cho biết Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã đến để chính lại Pháp trong thế giới này.

Quyển 8 kinh “Huệ Lâm Âm Nghĩa” của nhà Phật viết: “Hoa Ưu Đàm do điềm lành linh dị sinh ra; đây là một loại hoa của Trời, trên thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hoặc Đức Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện nơi thế giới con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại ân và đại đức của Ngài.”

Kinh Phật cũng ghi lại rằng Đức Chuyển Luân Thánh Vương là vị Vua lý tưởng, người sẽ cai trị thế giới không phải bằng vũ lực mà bằng công lý. Những ai dùng thiện để đối đãi với người khác sẽ có cơ hội được gặp Đức Chuyển Luân Thánh Vương, bất kể người đó thuộc tôn giáo nào – dù là Phật giáo, Cơ Đốc giáo, hay Khổng giáo…

Trong hai thập niên qua, nhiều người trên thế giới đã bắt gặp một loại hoa được tin là hoa Ưu Đàm Bà La. Hoa Ưu Đàm Bà La được tìm thấy lần đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 1997. Sau đó, nó xuất hiện ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Úc, Pháp và Mỹ, v.v. Loài hoa này cũng được thấy mọc trên các loại thực vật khác, kim loại, và cả tượng Phật.

Dưới đây là chùm ảnh hoa Ưu Đàm Bà La thịnh khai tại nhà học viên Pháp Luân Công ở tỉnh An Huy, Trung Quốc:

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/111062

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.