Đời sống

Hành trình tìm kiếm Thiên Cổ Kỳ Thư

Hành trình tìm kiếm Thiên Cổ Kỳ Thư – Chuyển Pháp Luân Hé mở cho người đọc các bí ẩn thiên cổ từ xưa tới nay, các tự vấn “vì sao con người sinh ra?”, “còn người từ đâu đến?”, “nguồn gốc của bệnh tật, khổ đau?”, “ý nghĩa thực sự của sinh mệnh là gì?” …