Tổng hợp

‘Nhân chi sơ tính bản ác’ hay ‘tính bản thiện’?

Trái ngược với tư tưởng của Khổng Tử và Mạnh Tử là “Nhân chi sơ tính bản thiện”, Tuân Tử đã đưa ra tư tưởng “Nhân chi sơ tính bản ác”. Vậy ý nghĩa của tư tưởng này là gì? Con người vốn dĩ có tính bản ác như vậy không?

Tổng hợp

Vì sao lòng người thay đổi?

Bản ngã là bản chất tính cách riêng từng người, ví dụ bản chất độc ác, bản chất lương thiện, bản chất nóng nảy v.v… không thế xuất hiện nếu cái thân “độc cư biệt trú”. Cho nên, thân nầy không là bản ngã của ta.

Tổng hợp

Luật nhân quả dưới góc nhìn xã hội và khoa học

Hiểu được luật nhân quả thì ta nắm giữ được chìa khóa mở cửa tự do trong đời ta và giúp ta làm chủ lấy cuộc đời. Không hiểu nhân quả thì ta sẽ sống trong mê tín dị đoan hay trong sự lo âu của cuộc sống vô định, bấp bênh.

Khu vực miền Bắc

Chùa Dâu

Chùa Dâu, còn có tên là Diên Ứng (延應寺), Pháp Vân (法雲寺), hay Cổ Châu, là một ngôi chùa nằm ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 30 km.