Tổng hợp

Luật nhân quả dưới góc nhìn xã hội và khoa học

Hiểu được luật nhân quả thì ta nắm giữ được chìa khóa mở cửa tự do trong đời ta và giúp ta làm chủ lấy cuộc đời. Không hiểu nhân quả thì ta sẽ sống trong mê tín dị đoan hay trong sự lo âu của cuộc sống vô định, bấp bênh.

Khu vực miền Bắc

Chùa Dâu

Chùa Dâu, còn có tên là Diên Ứng (延應寺), Pháp Vân (法雲寺), hay Cổ Châu, là một ngôi chùa nằm ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 30 km.

Pháp Sư Tịnh Không

Ma Là Gì, Loại Ma Nào Đáng Sợ Nhất?

Ma là gì? Người thời xưa nói ma là 1 hòn đá, là chiếc ma nghĩa là dày vò khiến ta chịu khổ chịu nạn. Dày vò dằn vặt thì gọi là ma… Loại Ma Nào Đáng Sợ Nhất? Trích: Kinh Vô Lượng Thọ tập 247 + 248 + 249 – Pháp Sư Tịnh Không