Pháp Sư Tịnh Không

Ma Là Gì, Loại Ma Nào Đáng Sợ Nhất?

Ma là gì? Người thời xưa nói ma là 1 hòn đá, là chiếc ma nghĩa là dày vò khiến ta chịu khổ chịu nạn. Dày vò dằn vặt thì gọi là ma… Loại Ma Nào Đáng Sợ Nhất? Trích: Kinh Vô Lượng Thọ tập 247 + 248 + 249 – Pháp Sư Tịnh Không Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh. Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không. Địa điểm: Singapore. Thời gian: 1998 – 2006. Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Người đọc: Hạnh Quang. https://www.tinhkhongphapngu.net Link gốc: tập 247: https://youtu.be/DQoTU95gvRM tập 248: https://youtu.be/mx-CQfOIRIA tập 249: https://youtu.be/fwSHSGPpSjU KẾT NHANH: #ppnm #phatphap

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *