Pháp Sư Tịnh Không

Bí mật về 2 VỊ THẦN Ngày Đêm Luôn Ở Cạnh Chúng Ta – Pháp Sư Tịnh Không

Trên kinh Phật nói với chúng ta có 2 vị thần ngày đêm bên cạnh, 1 giây 1 phút cũng không xa rời chúng ta. 1 vị là Đồng Xanh, vị kia là Đồng Vân.

Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm họ đều nhìn thấy, ghi chép, báo cáo. Chúng ta làm việc thiện tạo việc ác thì họ làm chứng. Vì vậy nhất định không được cho rằng chúng ta khởi tâm động niệm không có người biết, cách nghĩ này sai rồi…

Trích Tập 125/128: Giảng “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=At8PX… Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. https://www.tinhkhongphapngu.net LIÊN KẾT NHANH: #ppnm #phatphap

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *