Pháp Sư Tịnh Không

Vì sao Động Vật lại biết trước được Tai nạn? Pháp Sư Tịnh Không trả lời phỏng vấn Phật pháp

Trước khi tai nạn đến con người không có cảm ứng gì cả, cũng không biết gì, tại sao động vật lại biết tai nạn sắp đến, chúng có khả năng biết trước hay là chúng có gì hơn con người?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *