Pháp Sư Tịnh Không

Ma Là Gì, Loại Ma Nào Đáng Sợ Nhất?

Ma là gì? Người thời xưa nói ma là 1 hòn đá, là chiếc ma nghĩa là dày vò khiến ta chịu khổ chịu nạn. Dày vò dằn vặt thì gọi là ma… Loại Ma Nào Đáng Sợ Nhất? Trích: Kinh Vô Lượng Thọ tập 247 + 248 + 249 – Pháp Sư Tịnh Không