Pháp Sư Tịnh Không

Xây nhà trên đất nghĩa trang chiếm nhà của Quỷ thần có ảnh hưởng tới tai nạn không?

Xây nhà trên đất nghĩa trang chiếm nhà của Quỷ thần có ảnh hưởng tới tai nạn không? Pháp Sư Tịnh Không Trích: Vấn Đáp Học Phật, tập 27/110 – Hòa Thượng Tịnh Không Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không Thời gian: 2007 Địa điểm: Hiệp Hội Giáo Dục Phật-đà Hồng Kông Chuyển ngữ: BBD Pháp Âm Tuyên Lưu Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang Link nguồn: https://youtu.be/lJG-rpk-mKI LIÊN KẾT NHANH: #ppnm #phatphap

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *